Antigenní testování

Klikněte na obrázek

Co víme o testech na koronavirus

Testy potvrzuji jen pozitivitu viru nikoliv nemoc.

Schopnost určit, zda daný člověk je či není nakažený, představuje cenný nástroj pro boj s každou epidemií. Intenzivní a promyšlené testování pomáhá jak k omezení šíření viru, tak k zisku informací o nemoci, a je tak jedním ze zásadních kroků ke zvládnutí krizového stavu.  Příznaky nemusí být dostatečně specifické, aby se z nich dalo onemocnění s jistotou diagnostikovat. Navíc se mohou projevit až několik dní poté, co člověk onemocnění má a šíří. Řada lidí totiž prodělá onemocnění COVID-19 zcela bez příznaků, virus tak mohou šířit nevědomky na další, v horším případě ohroženější skupiny lidí. 


Nejspolehlivějším důkazem infekce koronavirem je potvrzení přítomnosti genetické informace daného koronaviru v dýchacích cestách dotyčného člověka pomocí takzvané metody PCR. Tento laboratorní test dá jasnou informaci o přítomnosti či nepřítomnosti virové nukleové kyseliny v těle a provádí se výtěrem sliznice. Druhým v Česku využívaným způsobem jsou takzvané rychlotesty, které na základě odebraného vzorku krve zjišťují přítomnost protilátek v těle. 

Proč vůbec testovat?

Správná diagnóza umožní odpovídající postup při sledování nemocného. Vliv potvrzené diagnózy na léčbu nemusí být u konkrétního pacienta zásadní, pokud nemoc probíhá mírně nebo pacient nepatří do rizikové skupiny.

Přínos samotného testování je tedy primárně jiný - pomoci zamezit tomu, aby se nemoc dále šířila. Více nakažených koronavirem skončí pak v karanténě dříve, než stihnou nakazit další lidi. 

Dojde tak ke snížení takzvaného reprodukčního čísla R, které charakterizuje, jak se epidemie šíří a kolik nových lidí infikuje jeden nakažený.

Čím rozšířenější testování je, tím spíše dojde i k podchycení pacientů s mírnými příznaky nebo zcela bez nich. I ti mohou dle řady studií virus produkovat a být infekční.

Díky testování lze také sledovat vývoj onemocnění na úrovni populace a pomocí získaných údajů ověřovat funkčnost přijatých opatření či navrhovat opatření nová. Dozvídáme se také cenné informace o samotném viru, třeba jak moc je nakažlivý, jak dlouho jsou lidé infekční, jak se virus šíří a jaké existují jeho varianty.

PCR test :

Metoda na přítomnost RNA viru SARS-CoV-2 


Rychlotesty:

na přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2 

Co test odhalí zda je nebo není člověk v danou chvíli infikován koronavirem  a zda člověk zahájil imunitní odpověď vůči viru 


K čemu lze použít: 

Diagnostika onemocnění, potvrzení infekce : PCR test - výtěr z dýchacích cest  ( výsledek několik hodin až dní )

Orientační test, sledování již diagnostikovaných lidí : rychlotesty - z kapilární krve z konečku prstu. (výsledek desítky minut)


zpracoval MUDr. D. Kačaras, Ph.D.


zdroj: