Poskytovaná zdravotní péče:


Základem je otevřená spolupráce s pacientem - klientem:

 • na cíleném odhalování - diagnostice nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba těchto pacientů využívající principy medicíny založené na důkazech neboli metod lege artis.
 • Nedílnou součástí práce PL jsou úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení.
 • Nesmírně důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče. Sem patří provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které nám často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění. viz níže
 • Zdůrazňuji zde možnost účasti na důležitých preventivních programech:

  • Mamografický screening - vyhledávání nádorů prsů bezpříznakových pacientek
  • Samovyšetřování prsů u žen
  • Vyšetřování varlat u mužů
  • OK testy - vyhledávání nádorů tlustého střeva u bezpříznakových pacientů
  • Očkování proti infekčním chorobám
  • testy PSA - rakoviny prostaty
  • Léčba nemoci pohybového ústrojí.


SLUŽBY PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČE:


 1. odborná poradenská činnost pro zaměstnavatele a zaměstnance,
 2. dohled nad zdravím zaměstnanců: provádění vstupních, periodických a výstupních prohlídek do zaměstnání,
 3. spolupráce s hygienickou službou.

další významnou součástí jsou:


Preventivní programy:

 • Onkologická prevence
 • Dispenzární  péče pro diabetiky mimo  inzulinoterapii i po telefonu
 • Dispenzární sledování pacientů s vysokým krevním tlakem, sledování 24 hodinového tlaku - tzv. Holter monitoring.
 • Očkování 
 • Závodní preventivní péče
 • Potvrzení, vyšetření pro řidiče a jiné profese, studenty.
 • EKG vyšetření a sledování hypertoniků a kardiaků s PMT.
 • Účelná farmakoterapie u geriatrických pacientů
 • testy na poruchy kognitivních funkcí - MMSE, test- cog.


ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE:


V neposlední řadě pak různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře - např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, vypisy pro lázeňskou léčbu apod.
Rozsah práce všeobecného praktického lékaře je opravdu široký. Zasahuje snad do všech oborů medicíny. Hlavním úsilím našeho zdravotnického zařízení je poskytování kvalitní péče našim pacientům a bezproblémový pohyb pacientů resp. klientů systémem zdravotních služeb.
Jako nutnost cítím pravidelné doplňování nejnovějších poznatků v medicíně a používání postupů v moji praxi podle platných a doporučených postupů a nejnovějších poznatků v lékařství

v ordinaci disponujeme: měření TK, Holter TK,  glukometrem, oxymetrem, EKG přístrojem, odběrovým místem.